Potrzeby
KOŁOBRZESKICH OSIEDLI

Okręg nr 1

1. Osiedle nr 4 – Radzikowo
- remont zejścia na plażę przy ul. Plażowej,
- zapewnienie mieszkańcom Radzikowa odbioru wód opadowych,
- place zabaw przy ul. Szymanowskiego i ul. Chełmońskiego.
2. Osiedle nr 6 – Zachodnie
- molo w Dzielnicy Zachodniej,
- duży osiedlowy parking.

Okręg nr 2

1. Osiedle nr 1 - Solne Zdroje
- rewitalizacja brzegów Parsęty z utworzeniem terenów rekreacyjnych przy Bulwarze Marynarzy Okrętów Pogranicza i Bulwarze Zacisze.
2. Osiedle nr 2 – Śródmiejskie
- wielopoziomowy parking przy ul. Kamiennej.

Okręg nr 3

1. Osiedle nr 3 - Zamoście
- stworzenie dużego parku rekreacyjnego pomiędzy Osiedlem Bajkowym a Europejskim.
2. osiedle nr 8 - Rzemieślnicze
- rewitalizacja miejsc rekreacji i wypoczynku.
3. Osiedle nr 5 - Lęborskie
- przebudowa alejek w Parku Dąbrowskiego,
- stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

Okręg nr 4

1. Osiedle nr 7 - Ogrody
- rewitalizacja parku przy ul. Fredry,
- remont parkingu przy ul. Zółkiewskiego,
- droga dojazdowa do bloku przy ul. Wybickiego.
2. Osiedle nr 9 - Podczele
- remont ul. Kresowej,
- budowa zejścia na plażę od ul. Brzeskiej,
- miejsce na ogródki działkowe.