Program dla 
KOŁOBRZEŻAN

kołobrzeska młodzież

KOŁOBRZESKA
MŁODZIEŻ

Miasto to ludzie młodzi poszukujący swojej tożsamości, niepewni przyszłości, wypatrujący swoich szans na realizacje wymarzonych celów w poczuciu wolności i bezpieczeństwa. Zaprosimy Was do współdecydowania o sposobie funkcjonowania tych instytucji miejskich, których działalność ma lub mogłaby mieć największy wpływ na realizację Waszych potrzeb. Kołobrzeg to także Wasze miasto, a ja postaram się zrobić wszystko, żebyście poczuli się w nim wolni i bezpieczni jak w Najlepszym Miejscu do Życia – na teraz i na zawsze.

młodzież w Kołobrzegu

Dla Kołobrzeskiej Młodzieży

  • Młodzieżowy budżet obywatelski,
  • Zwiększenie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta – realny wpływ na decyzje dotyczące młodzieży,
  • Stypendia dla uzdolnionej młodzieży, w tym stypendia artystyczne,
  • Miejsca do spotkań, nauki, zabawy i wymiany pomysłów oraz plenerowe miejsca do rekreacji,
  • „Kołobrzeg inspiruje” – cykl spotkań z osobowościami z różnych dziedzin,
  • Organizacja wydarzeń artystycznych w przestrzeni publicznej,
  • Szeroka oferta kulturalna dedykowana młodzieży.