Program dla 
KOŁOBRZEŻAN

Kołobrzescy przedsiębiorcy

KOŁOBRZESCY
PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorczość to recepta na wiele problemów współczesnego świata. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości jest realną zachętą do lokowania w mieście firm i inwestycji, które w bezpośredni sposób wpływają na rozwój miasta i lokalnej społeczności. Mam wizję miasta, które nie tylko wyznaje zasadę wolności gospodarczej, ale tworzy preferencyjne warunki dla podejmowania własnej inicjatywy. Miasta, które inicjuje i wspiera w wyjątkowy sposób lokalną przedsiębiorczość.

firma Kołobrzeg

Dla Kołobrzeskich Przedsiębiorców

  • Strefa Młodego Przedsiębiorcy - pomoc w założeniu i prowadzeniu pierwszej działalności gospodarczej (dostęp do doradców, udostępnienie przestrzeni biurowej),
  • Kołobrzeska Strefa Inwestycyjna z systemem zachęt podatkowych sprzyjająca powstawaniu nowych miejsc pracy,
  • Preferencyjna oferta dla małej lokalnej przedsiębiorczości,
  • Wsparcie rzemiosła i lokalnej produkcji.