O mnie

Anna Mieczkowska Kołobrzeg

WAŻNE, BY ZROZUMIEĆ


Wszystko co otrzymujemy – talent, wykształcenie, doświadczenie ma sens jedynie wtedy, gdy potrafimy to wykorzystać na rzecz innych ludzi.
Na początku były to dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu, w których byłam przez wiele lat nauczycielką i dyrektorką. Kolejne wyzwania zmieniały tylko skalę zaangażowania. Jako Wiceprezydentka Kołobrzegu do spraw społecznych starałam się nigdy nie tracić z oczu tego co najważniejsze – potrzebujących ludzi. Pełniąc funkcję Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pozyskiwałam środki finansowe na rozwój naszego miasta i poprawę życia mieszkańców.

calendar

2007-2010

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek”

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Okruszek w Kołobrzegu. Założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Przyjaciele Okruszka, które wspiera szkołę w działaniach edukacyjno-kulturalnych, a także w tworzeniu optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

350 tys. zł

z Europejskiego Funduszu na dodatkowe zajęcia specjalistyczne wyrównujące szanse edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

calendar

2010

Oddanie do użytku ośmiu niskoemisyjnych autobusów”

Oddanie do użytku ośmiu niskoemisyjnych autobusów

calendar

2013

Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu

1,41 mln zł

ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Inwestycja ułatwiła poruszanie się w obrębie pasa drogowego ulic osobom z niepełnosprawnością poprzez obniżenie krawężników do poziomu nawierzchni na wszystkich przejściach dla pieszych i przy wjazdach oraz wydzielenie miejsc postoju w strefe parkowania.

calendar

2015

Rewitalizacja mola spacerowego i zagospodarowanie terenu
wokół molo”

Rewitalizacja mola spacerowego i zagospodarowanie terenu wokół molo.

9,6 mln zł

ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

calendar

2016

Dofnansowanie zakupu ośmiu niskoemisyjnych autobusów

ponad 6 mln zł

ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowy tabor poprawił komfort podróży mieszkańców miasta, a także bezawaryjność i dbałość o środowisko, bowiem wyposażony jest w silniki spełniające normę Euro VI. Wszystkie osiem pojazdów mieści w sumie 680 pasażerów.

calendar

2017

Remont ul. Kamiennej

900 tys. zł

z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo, płynność ruchu i komfort jazdy kierowców na jednej z głównych ulic miasta.

calendar

2017

Budowa tarasu widokowo- -wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią.

300 tys. zł

z budżetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze”

Oprócz zejścia na plażę powstał nowy taras, którego konstrukcja została zaprojektowana z wykorzystaniem ściany żelbetowej przy schodach umożliwiającej w przyszłości ewentualny montaż toru jezdnego dla platorm dla osób z niepełnosprawnością.

calendar

2018

Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej

5 mln zł

ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Inwestycja poprawiła komfort jazdy kierowców w tym rejonie, a także ułatwiła dostęp do portu morskiego i terenów inwestycyjnych.

calendar

2018

Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. Gen. Wł. Sikorskiego, ul. Al. Fredry.

7,2 mln zł

ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano ukształtowanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i rekreacyjnych, zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci, budowę fontanny, postawienie ławek, zagospodarowanie stref odpoczynku i miejsc parkingowych dla rowerów.

calendar

2018

Reduta Morast

Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast

1,76 mln zł

ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Pomoc w ochronie dóbr dziedzictwa kulturowego Kołobrzegu, zwiększenie waloru turystycznego miasta, ale przede wszystkim dbanie o unikalne miejsce spotkań dla mieszkańców.

calendar

2018

Podpisanie umowy na budowę centrum przesiadkowego, modernizację przystanków miejskich i powstanie kolejnej ścieżki rowerowej.

6,19 mln zł

ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedsięwzięcie będzie zachęcać do zmiany przyzwyczajeń mieszkańców z transportu samochodowego na transport miejski lub rowerowy oraz pozwoli jeszcze bardziej ograniczyć emisję zanieczyszczeń w mieście.

calendar

2011-2018

Szpital regionalny

10,76 mln zł

Środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

pozwoliły wyremontować i wyposażyć w najnowszy sprzęt i aparaturę medyczną blok operacyjny oraz Zespół Pracowni i Poradni Specjalistycznych.

calendar

2014-2018

700 tys zł

z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

z przeznaczeniem na zakup mebli, pomocy dydaktycznych, komputerów do pracowni informatycznej oraz zagospodarowanie placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych przy szpitalu Uzdrowiskowym Słoneczko.

calendar

od 2012

Reduta Morast

Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu
Anna Mieczkowska od lat zajmuje się udzielaniem wsparcia i pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa oraz organizowaniem nauki udzielania pierwszej pomocy.


Wspieranie wydarzeń kulturalnych w mieście, w tym wakacyjny festwal RCK PRO JAZZ Festwal, z budżetu Woj. Zach-Pom.