Kołobrzeg
PRZYSZŁOŚCI

strefa inwestycji Kołobrzeg

KOŁOBRZESKA STREFA INWESTYCYJNA

Miasto to praca. Kołobrzeg potrzebuje oprócz turystyki i rybołówstwa nowych perspektyw. Tych nowych szans poszukują szczególnie ludzie młodzi i ci, którzy nie odnajdują się w pracy w turystyce albo którzy mają inne umiejętności i wykształcenie. Dobre połączenie drogowe, jakie przyniesie ze sobą droga S6, znacznie poprawi atrakcyjność inwestycyjną Kołobrzegu. Utworzenie KOŁOBRZESKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ przyspieszy proces osiedlania się firm poprzez system zachęt finansowych, np. ulg podatkowych. Ważne przy tym jest to, że także kołobrzescy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tych ulg, jeśli będą inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy dla Kołobrzeżan.