Kołobrzeg
PRZYSZŁOŚCI

transport ekologiczny Kołobrzeg

EKOLOGICZNY TRANSPORT

Kołobrzeg to miasto uzdrowiskowe z czystym powietrzem i świetną jakością wody, na które mamy wpływ codziennie przemieszczając się z domu do pracy, szkoły, na zakupy. Wiemy też, że ekologia się opłaca. Nam – tu i teraz, jak i kolejnym pokoleniom Kołobrzeżan. Dzięki ekologii możemy zaoszczędzić zasoby naturalne i pieniądze. Każdy z nas korzysta z innego transportu. Jedni jeżdżą autobusami, inni rowerami, motorami, a jeszcze inni samochodami. Każdy z nas jest w ruchu. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić różne formy ekologicznego przemieszczania się.
Zrobię to poprzez:
· wymianę kolejnych autobusów miejskich na nisko- lub zeroemisyjne,
· dostosowanie rozkładów i tras jazdy autobusów miejskich do potrzeb Kołobrzeżan,
· rozbudowę parkingów w systemie parkuj & jedź,
· rozbudowę ścieżek rowerowych i ich lepsze powiązanie.
Chcę, aby Kołobrzeżanie cieszyli się czystym powietrzem, dobrym zdrowiem i docierali na czas w komforcie do miejsc, które na nich czekają.