Kołobrzeg
PRZYSZŁOŚCI

budżet partycypacyjny Kołobrzegu

KOŁOBRZESKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 

Kołobrzeżanie żyją w osiedlowych wspólnotach i chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Przywrócę budżet obywatelski w nowej odsłonie, tzn. z podziałem na działania infrastrukturalne ogólnomiejskie i lokalne oraz działania społeczne.