Kołobrzeg
PRZYSZŁOŚCI

kołobrzeska promenada

NADMORSKA PROMENADA – ETAP III

Miasto to spacery. Ukończymy naszą nadmorską promenadę wzdłuż ul. Sułkowskiego – od ul. Fredry aż do kołobrzeskiego Ekoparku. Powstaną kolejne atrakcje, Kołobrzeżanie będą mieli gdzie spacerować nad morzem.